Ibarat irama dan lagu, Media Sosial dan rakyat Malaysia bagai tidak dapat dipisahkan. Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram merupakan antara medium